หมวด: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวฯ พธ.ทบ. เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 26 สิงหาคม 2558 เขียนโดย IT.QMRTA

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 58 เวลา 0800 พล.ท.สิริศักดิ์ วรเจริญ จก.พธ.ทบ. ได้กรุณาให้การต้อนรับ พล.ต.ธัชพล กนกฉันท์ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก พร้อมคณะฯ ในการเดินทางมาตรวจสอบและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินการต่างๆ ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ของ พธ.ทบ.

 

ฮิต: 1429