หมวด: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวฯ พธ.ทบ. เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Admin.Wan

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 58 เวลา 1300-1400 พล.ท.สิริศักดิ์ วรเจริญ จก.พธ.ทบ. ได้เข้าตรวจเยี่ยมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (การเพาะเห็ดครบวงจร) เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการเตรียมการรับตรวจจากคณะกรรมการฯ ของ ทบ.

ฮิต: 1061