หมวด: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวฯ พธ.ทบ. เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 07 สิงหาคม 2558 เขียนโดย IT.QMRTA

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 58 เวลา 0900 พล.ท.สิริศักดิ์ วรเจริญ จก.พธ.ทบ. เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวฯ ณ ห้องประชุม พธ.ทบ. ชั้น 2

 

ฮิต: 1039