หมวด: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวฯ พธ.ทบ. เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2558 เขียนโดย IT.QMRTA

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.58 พล.ต.พิษณุ บุญรักษา เสธ.พธ.ทบ. หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวฯ พธ.ทบ. และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯ พธ.ทบ. ได้เข้าตรวจสอบความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าของ กบร.สนท.พธ.ทบ. (หน่วยรับตรวจ) ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ปี 58

 

ฮิต: 1254