หมวด: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวฯ พธ.ทบ. เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 27 มีนาคม 2558 เขียนโดย IT.QMRTA

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.58 คณะทำงานฯ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ พธ.ทบ. เดินทางมาที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เพื่อขอคำแนะนำและค้นหาช่องทางการมีส่วนร่วมสนับสนุนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวฯ ของ พธ.ทบ

 

ฮิต: 1427