หมวด: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวฯ พธ.ทบ. เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 20 มีนาคม 2558 เขียนโดย Admin.Ke

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.58 การประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวฯ ของ พธ.ทบ. แก่กำลังพล โดยมี พล.ท.สิริศักดิ์ วรเจริญ จก.พธ.ทบ. เป็นประธาน ผลการประชาสัมพันธ์ กำลังพลให้ความสนใจมากและต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจังและยั่งยืน

>>>Download เอกสารประกอบคำบรรยาย<<<

 

ฮิต: 1687