ชื่อ ผู้เขียน
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 58 เวลา 0800 พล.ท.สิริศักดิ์ วรเจริญ จก.พธ.ทบ. ได้กรุณาให้การต้อนรับ พล.ต.ธัชพล กนกฉันท์ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก พร้อมคณะฯ เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 58 เวลา 1300-1400 พล.ท.สิริศักดิ์ วรเจริญ จก.พธ.ทบ. ได้เข้าตรวจเยี่ยมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (การเพาะเห็ดครบวงจร) เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการเตรียมการรับตรวจจากคณะกรรมการฯ ของ ทบ. เขียนโดย Admin.Wan
เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 58 เวลา 0900 พล.ท.สิริศักดิ์ วรเจริญ จก.พธ.ทบ. เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวฯ ณ ห้องประชุม พธ.ทบ. ชั้น 2 เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 3 ก.ค.58 พล.ต.พิษณุ บุญรักษา เสธ.พธ.ทบ. หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวฯ พธ.ทบ. และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯ พธ.ทบ. ได้เข้าตรวจสอบความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าของ กบร.สนท.พธ.ทบ. (หน่วยรับตรวจ) เขียนโดย IT.QMRTA
แนวทางการเตรียมการรับตรวจโครงการคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ปี 2558 เขียนโดย Admin.Wan
เมื่อวันที่ 27 มี.ค.58 คณะทำงานฯ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ พธ.ทบ. เดินทางมาที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 19 มี.ค.58 การประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวฯ ของ พธ.ทบ. แก่กำลังพล โดยมี พล.ท.สิริศักดิ์ วรเจริญ จก.พธ.ทบ. เป็นประธาน เขียนโดย Admin.Ke
แสดง #