ชื่อ ผู้เขียน
เมื่อวันที่ 16 ส.ค.59 เวลา 0930 พล.ท.พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานการ ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.59 จก.พธ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 59 พ.อ.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง เสธ.พธ.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รวมถึงพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ" เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหาม เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 59 พ.อ.หญิง จุฑามาศ โชคระดา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. และคณะ เป็นประธาน พิธีมอบทุนยังชีพให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพล พธ.ทบ. โดยสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 59 พ.อ.หญิง จุฑามาศ โชคระดา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พธ.ทบ เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 59 เวลา 0900 พล.ท.พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ.เป็นประธาน วางพานพุ่มประดับดอกไม้ ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ 129 ปี บริเวณหน้าอาคาร บก.พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 59 พล.ท.พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมวางพวงพุ่ม ในงานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ 129 ปี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 59 พล.ท.พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมงกุฏราชกุมารฯ ณ วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 59 พ.อ.ชนินทร์ โพธิ์พูนศักดิ์ รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุน/พลเรือน รุ่นที่ 2 ณ ห้องพิธีการ รร.พธ.พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59 เวลา 1400 พล.ท.พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ. ให้การต้อนรับ พล.ท.ศุภกฤษ์ ไม้แก้ว หน.คณะทำงานด้านกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่คณะทำงาน เดินทางมาเพื่อดำเนินการเก็บแบบประเมินความรู้ด้านสวัสดิการของหน่วย เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #