ชื่อ ผู้เขียน
สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้กรุณามอบขนมไหว้พระจันทร์ จาก บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้กับกำลังพล พธ.ทบ. และครอบครัว จำนวน 800 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 11 ต.ค.59 เวลา 0700 พล.ท. พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ.ได้ร่วมพิธีในงานวันสถาปนา พล.ม.2 รอ. ครบรอบปีที่ 37 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.2 รอ. โดยมี ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธี เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 30 ก.ย.59 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.พธ.ทบ.ระหว่าง พลโท พลรบ โชคระดา กับ พลตรี พิษณุ บุญรักษา เขียนโดย admin-wiwat
เมื่อวันที่ 29 ก.ย.59 เวลา 0630 พล.ท.พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ. เข้าร่วมกระทำพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2559 ณ รร.จปร. จว.นครนายก เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 23 ก.ย.59 กรมพลาธิการทหารบก จัดพิธีอำลาชีวิตราชการ ข้าราชการเหล่าทหารพลาธิการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปี 2559 เขียนโดย admin-wiwat
วันที่ 6 ก.ย.59 พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ. นขต.ทบ. ครั้งที่ 9/2559 (วาระพิเศษ) , หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. โดยก่อนเข้าประชุม ผบ.ทบ. ได้ชมนิทรรศการผลงานสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 7 ก.ย.59 พ.อ.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง เสธ.พธ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกในพื้นที่ชุดการศพสนามของ พธ.ทบ.และชุดพิสูจน์อัตลักษณ์ของ พบ. ณ ค่ายนวมินทราชินี(มทบ.14) เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 16 ส.ค.59 เวลา 0930 พล.ท.พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานการ ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.59 จก.พธ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 59 พ.อ.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง เสธ.พธ.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รวมถึงพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ" เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหาม เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #