ชื่อ ผู้เขียน
วันที่ 23 ก.ย.59 กรมพลาธิการทหารบก จัดพิธีอำลาชีวิตราชการ ข้าราชการเหล่าทหารพลาธิการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปี 2559 เขียนโดย admin-wiwat
วันที่ 6 ก.ย.59 พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ. นขต.ทบ. ครั้งที่ 9/2559 (วาระพิเศษ) , หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. โดยก่อนเข้าประชุม ผบ.ทบ. ได้ชมนิทรรศการผลงานสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 7 ก.ย.59 พ.อ.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง เสธ.พธ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกในพื้นที่ชุดการศพสนามของ พธ.ทบ.และชุดพิสูจน์อัตลักษณ์ของ พบ. ณ ค่ายนวมินทราชินี(มทบ.14) เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 16 ส.ค.59 เวลา 0930 พล.ท.พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานการ ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.59 จก.พธ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 59 พ.อ.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง เสธ.พธ.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รวมถึงพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ" เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหาม เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 59 พ.อ.หญิง จุฑามาศ โชคระดา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. และคณะ เป็นประธาน พิธีมอบทุนยังชีพให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพล พธ.ทบ. โดยสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 59 พ.อ.หญิง จุฑามาศ โชคระดา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พธ.ทบ เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 59 เวลา 0900 พล.ท.พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ.เป็นประธาน วางพานพุ่มประดับดอกไม้ ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ 129 ปี บริเวณหน้าอาคาร บก.พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 59 พล.ท.พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ. พร้อมคณะ ร่วมวางพวงพุ่ม ในงานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ 129 ปี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #