ชื่อ ผู้เขียน
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.59 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ให้การต้อนรับ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตั้งจุดบริการอาหารของ พธ.ทบ. บริการให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 17 ต.ค.59 กองทัพบก ได้มอบหมายให้ กรมพลาธิการทหารบก จัดรถครัวสนามเพื่อตั้งจุดบริการอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 15 ต.ค. 59 เวลา 0800 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. และคณะ เป็นผู้แทน พธ.ทบ.ร่วมพิธีใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เขียนโดย admin-wiwat
เมื่อ 14 ต.ค.59 เวลา 1415 จก.พธ.ทบ.พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ศาลากลาง จ.นนทบุรี เขียนโดย admin-wiwat
เมื่อ 14 ต.ค.59 เวลา 1400 จก.พธ.ทบ. พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ.นนทบุรี ณ ศาลากลาง จ.นนทบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการและเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่อไป เขียนโดย admin-wiwat
เมื่อวันที่ 13 ต.ค.59 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รวมถึงพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรม "สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ" เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย IT.QMRTA
สมาคมแม่บ้าน ทบ. ได้กรุณามอบขนมไหว้พระจันทร์ จาก บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้กับกำลังพล พธ.ทบ. และครอบครัว จำนวน 800 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 11 ต.ค.59 เวลา 0700 พล.ท. พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ.ได้ร่วมพิธีในงานวันสถาปนา พล.ม.2 รอ. ครบรอบปีที่ 37 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.2 รอ. โดยมี ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธี เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 30 ก.ย.59 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.พธ.ทบ.ระหว่าง พลโท พลรบ โชคระดา กับ พลตรี พิษณุ บุญรักษา เขียนโดย admin-wiwat
เมื่อวันที่ 29 ก.ย.59 เวลา 0630 พล.ท.พลรบ โชคระดา จก.พธ.ทบ. เข้าร่วมกระทำพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2559 ณ รร.จปร. จว.นครนายก เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #