ชื่อ ผู้เขียน
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.60 เวลา 0900 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาล ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2559 ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 14 ก.พ.60 เวลา 0900 คุณนภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. ได้เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล พธ.ทบ. ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0730 พ.อ.เทอดชัย นิยม รอง เสธ.พธ.ทบ. เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ พธ.ทบ. ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.60 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานเปิดค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 1" ประจำปี 2560 ณ ร้อย.พธ.ส่งกำลังน้ำมัน เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 19 ม.ค.60 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ส่งมอบไข่ไก่ 500,000 ฟอง ให้กรมพลาธิการทหารบก พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นผู้รับมอบ เพื่อปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัย เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 14 ม.ค.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. พร้อมด้วย คุณ นภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. และคณะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญวันเด็ก "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.59 พธ.ทบ. ได้จัดงานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.59 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พลทหารกองประจำการ ของ พธ.ทบ. และประชาชนชุมชนโดยรอบ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.59 คุณ นภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. และคณะ เป็นประธานจัดโครงการอบรมวิชาชีพ "การประดิษฐ์ดอกจำปีประดิษฐ์จากดินไทย" ตามนโยบายโครงการพัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. ให้กับกำลังพล พธ.ทบ. ณ สโมสรนายทหาร พธ เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.59 เวลา 1530 - 1630 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. นำกำลังพล พธ.ทบ. ร่วมออกกำลังกายเป็นส่วนรวม ณ ลานอเนกประสงค์ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #