ชื่อ ผู้เขียน
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.59 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พลทหารกองประจำการ ของ พธ.ทบ. และประชาชนชุมชนโดยรอบ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.59 คุณ นภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. และคณะ เป็นประธานจัดโครงการอบรมวิชาชีพ "การประดิษฐ์ดอกจำปีประดิษฐ์จากดินไทย" ตามนโยบายโครงการพัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. ให้กับกำลังพล พธ.ทบ. ณ สโมสรนายทหาร พธ เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.59 เวลา 1530 - 1630 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. นำกำลังพล พธ.ทบ. ร่วมออกกำลังกายเป็นส่วนรวม ณ ลานอเนกประสงค์ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 30 พ.ย.59 พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผช.ผบ.ทบ.(2) พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง พธ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ให้การต้อนรับ เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 เวลา 0700 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ประธานในการจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พ่อค้าและประชาชน เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 16 พ.ย.59 กรมพลาธิการทหารบก ได้มอบน้ำดื่มและไข่ไก่ให้กับจังหวัดนนทบุรี โดย พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นผู้มอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 9 พ.ย.59 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการทหารสังกัดกรมพลาธิการทหารบกร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 8 พ.ย.59 คุณ นภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. และคณะ เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุพการีพิการทุพพลภาพ ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 1 พ.ย.59 สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. นำโดย คุณ นภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. พร้อมคณะแม่บ้าน ร่วมกับ สมาคมแม่บ้าน ทบ. บริการอาหารให้กับประชาชน เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 30 ต.ค.59 เวลา 1015 พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในส่วนของรถครัวสนาม พธ.ทบ. และบริเวณเต็นท์ให้บริการประชาชนในส่วนของ ทบ. ที่ พธ.ทบ. รับผิดชอบ เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #