ชื่อ ผู้เขียน
เมื่อวันที่ 19 ม.ค.60 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ส่งมอบไข่ไก่ 500,000 ฟอง ให้กรมพลาธิการทหารบก พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นผู้รับมอบ เพื่อปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัย เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 14 ม.ค.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. พร้อมด้วย คุณ นภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. และคณะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญวันเด็ก "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.59 พธ.ทบ. ได้จัดงานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.59 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พลทหารกองประจำการ ของ พธ.ทบ. และประชาชนชุมชนโดยรอบ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.59 คุณ นภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. และคณะ เป็นประธานจัดโครงการอบรมวิชาชีพ "การประดิษฐ์ดอกจำปีประดิษฐ์จากดินไทย" ตามนโยบายโครงการพัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. ให้กับกำลังพล พธ.ทบ. ณ สโมสรนายทหาร พธ เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.59 เวลา 1530 - 1630 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. นำกำลังพล พธ.ทบ. ร่วมออกกำลังกายเป็นส่วนรวม ณ ลานอเนกประสงค์ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 30 พ.ย.59 พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผช.ผบ.ทบ.(2) พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง พธ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ให้การต้อนรับ เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 เวลา 0700 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ประธานในการจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พ่อค้าและประชาชน เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 16 พ.ย.59 กรมพลาธิการทหารบก ได้มอบน้ำดื่มและไข่ไก่ให้กับจังหวัดนนทบุรี โดย พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นผู้มอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 9 พ.ย.59 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการทหารสังกัดกรมพลาธิการทหารบกร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #