ชื่อ ผู้เขียน
วันที่ 9 พ.ค.60 พ.อ.เทอดชัย นิยม รอง เสธ.พธ.ทบ. พบประทหารใหม่พลัดที่ 1/2560 พร้อมให้โอวาสทหารใหม่และครูฝึกทหารใหม่จำนวนกว่า 100 นาย เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 5 พ.ค.60 เวลา 0900 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. พร้อมด้วย คุณนภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 5 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 1 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดหลักสูตรพับร่มซ่อมบำรุงและส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 22 เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 28 เม.ย.60 เวลา 1030 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาชีวิตราชการทหารของทหารกองประจำการ จำนวน 68 นาย พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ร้อย.บร.กบร.สนท.พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 25 เม.ย.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. ได้ตรวจเยี่ยมการสอบภาควิชาการ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 20 เม.ย.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ได้รับมอบจดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) จากผู้แทน ผอ.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ในโอกาสที่ พธ.ทบ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมในริ้วกระบวนพระอิสริยยศฯ เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 19 เมษายน 2560 พลโท พิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างโดยกรมพลาธิการทหารบก(กองทัพบก) เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 19 เม.ย.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. ได้ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 10 เม.ย.60 เวลา 1400 พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #