ชื่อ ผู้เขียน
วันที่ 24 พ.ค.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน พ.ค.60 โดย พ.ต.สุธีร์ สุขสากล อศจ.สส. เป็นวิทยากร มาบรรยายให้กับกำลังพลของ พธ.ทบ. ณ ห้องประชุมชั้น 4 พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 23 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. และคณะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 19 พ.ค.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2560 เรื่อง การควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุสายพลาธิการ เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 16 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานมอบเงินให้กับทายาทของกำลังพลสังกัด พธ.ทบ. ที่เสียชีวิต เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 16 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ร่วมดื่มน้ำประปากับคณะผู้บริหาร กปน. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 15 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 10 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดแคนอก เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 9 พ.ค.60 พ.อ.เทอดชัย นิยม รอง เสธ.พธ.ทบ. พบประทหารใหม่พลัดที่ 1/2560 พร้อมให้โอวาสทหารใหม่และครูฝึกทหารใหม่จำนวนกว่า 100 นาย เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 5 พ.ค.60 เวลา 0900 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. พร้อมด้วย คุณนภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 5 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #