ชื่อ ผู้เขียน
วันที่ 19 เมษายน 2560 พลโท พิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างโดยกรมพลาธิการทหารบก(กองทัพบก) เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 19 เม.ย.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. ได้ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 10 เม.ย.60 เวลา 1400 พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 10 เม.ย.60 เวลา 0900 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 31 มี.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พล.อ.สิริศักดิ์ วรเจริญ ปธ.คปษ.ทบ. เพื่อเป็นประธานในงานวันสถาปนา พธ.ทบ. ครบรอบปีที่ 125 ภายในงานได้มีพิธีบวงสรวงศาลพระมเหสักขเทวราช พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.60 เวลา 1330 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานประชุมสมาชิกสามัญแหล่งสมาคมนายทหารประทวน, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พธ.ทบ. ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม พธ.ทบ. ชั้น 4 เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.60 เวลา 0900 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาล ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2559 ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 14 ก.พ.60 เวลา 0900 คุณนภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. ได้เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล พธ.ทบ. ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0730 พ.อ.เทอดชัย นิยม รอง เสธ.พธ.ทบ. เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ พธ.ทบ. ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.60 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานเปิดค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 1" ประจำปี 2560 ณ ร้อย.พธ.ส่งกำลังน้ำมัน เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #