ชื่อ ผู้เขียน
เมื่อ 23 มิ.ย.60 จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรพับร่ม ซ่อมบำรุง และส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 22 ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.60 เวลา 0900 - 1200 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พลทหารกองประจำการ ของ พธ.ทบ. และประชาชนชุมชนโดยรอบ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย IT.QMRTA
พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ได้อนุมัติให้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยได้เชิญวิทยากรจาก ปปส. มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติด ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ทหารกองประจำการผลัดที่ 1/60 และพนักงานราชการที่เข้าใหม่ จำนวน 402 นาย เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 17 มิ.ย.60 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบางปู จว.สมุทรปราการ พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ร่วมเป็นประธานกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 13 ตามโครงการ โตโยต้า เดินหน้าสร้างเมืองสีเขียว เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 16 มิ.ย.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 16 มิ.ย.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. พร้อมคณะ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพนักงานราชการและทหารกองหนุนประจำปี 2560 ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. จำนวน 118 นาย เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 15 มิ.ย.60 พ.อ.เทอดชัย นิยม รอง เสธ.พธ.ทบ. เป็นประธานต้อนรับคณะอาจารย์ พร้อมนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงรุ่นที่ 57 และหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์ รุ่นที่ 10 เขียนโดย IT.QMRTA
พธ.ทบ. ได้นำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ นำมาจัดแสดงให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบผลการดำเนินการดังกล่าว ในการประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ 5/2560 (วาระปกติ) ในวันอังคารที่ 6 มิ.ย.60 เวลา 1330 เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อ 5 มิ.ย.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานราชการและทหารกองหนุนใหม่ ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 30 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินทุนการศึกษา ทบ., ททบ., พธ.ทบ. และ สอ.พธ.ทบ. ให้กับบุตรกำลังพลในสังกัด พธ.ทบ. ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม พธ.ทบ. ชั้น 4 เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #