ชื่อ ผู้เขียน
พธ.ทบ. ได้นำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ นำมาจัดแสดงให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบผลการดำเนินการดังกล่าว ในการประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ 5/2560 (วาระปกติ) ในวันอังคารที่ 6 มิ.ย.60 เวลา 1330 เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อ 5 มิ.ย.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานราชการและทหารกองหนุนใหม่ ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 30 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินทุนการศึกษา ทบ., ททบ., พธ.ทบ. และ สอ.พธ.ทบ. ให้กับบุตรกำลังพลในสังกัด พธ.ทบ. ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม พธ.ทบ. ชั้น 4 เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 24 พ.ค.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน พ.ค.60 โดย พ.ต.สุธีร์ สุขสากล อศจ.สส. เป็นวิทยากร มาบรรยายให้กับกำลังพลของ พธ.ทบ. ณ ห้องประชุมชั้น 4 พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 23 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. และคณะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 19 พ.ค.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2560 เรื่อง การควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุสายพลาธิการ เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 16 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานมอบเงินให้กับทายาทของกำลังพลสังกัด พธ.ทบ. ที่เสียชีวิต เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 16 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ร่วมดื่มน้ำประปากับคณะผู้บริหาร กปน. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 15 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 10 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดแคนอก เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #