ชื่อ ผู้เขียน
วันที่ 16 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ร่วมดื่มน้ำประปากับคณะผู้บริหาร กปน. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 15 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 10 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดแคนอก เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 9 พ.ค.60 พ.อ.เทอดชัย นิยม รอง เสธ.พธ.ทบ. พบประทหารใหม่พลัดที่ 1/2560 พร้อมให้โอวาสทหารใหม่และครูฝึกทหารใหม่จำนวนกว่า 100 นาย เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 5 พ.ค.60 เวลา 0900 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. พร้อมด้วย คุณนภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 5 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 1 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดหลักสูตรพับร่มซ่อมบำรุงและส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 22 เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 28 เม.ย.60 เวลา 1030 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาชีวิตราชการทหารของทหารกองประจำการ จำนวน 68 นาย พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ร้อย.บร.กบร.สนท.พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 25 เม.ย.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. ได้ตรวจเยี่ยมการสอบภาควิชาการ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 20 เม.ย.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ได้รับมอบจดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) จากผู้แทน ผอ.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ในโอกาสที่ พธ.ทบ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมในริ้วกระบวนพระอิสริยยศฯ เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #