ชื่อ ผู้เขียน
วันที่ 16 มิ.ย.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 16 มิ.ย.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. พร้อมคณะ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพนักงานราชการและทหารกองหนุนประจำปี 2560 ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. จำนวน 118 นาย เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 15 มิ.ย.60 พ.อ.เทอดชัย นิยม รอง เสธ.พธ.ทบ. เป็นประธานต้อนรับคณะอาจารย์ พร้อมนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงรุ่นที่ 57 และหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์ รุ่นที่ 10 เขียนโดย IT.QMRTA
พธ.ทบ. ได้นำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ นำมาจัดแสดงให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบผลการดำเนินการดังกล่าว ในการประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ 5/2560 (วาระปกติ) ในวันอังคารที่ 6 มิ.ย.60 เวลา 1330 เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อ 5 มิ.ย.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานราชการและทหารกองหนุนใหม่ ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 30 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินทุนการศึกษา ทบ., ททบ., พธ.ทบ. และ สอ.พธ.ทบ. ให้กับบุตรกำลังพลในสังกัด พธ.ทบ. ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม พธ.ทบ. ชั้น 4 เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 24 พ.ค.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน พ.ค.60 โดย พ.ต.สุธีร์ สุขสากล อศจ.สส. เป็นวิทยากร มาบรรยายให้กับกำลังพลของ พธ.ทบ. ณ ห้องประชุมชั้น 4 พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 23 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. และคณะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 19 พ.ค.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2560 เรื่อง การควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุสายพลาธิการ เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 16 พ.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานมอบเงินให้กับทายาทของกำลังพลสังกัด พธ.ทบ. ที่เสียชีวิต เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #