ชื่อ ผู้เขียน
วันที่ 8 ก.ค.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดชมภูเวช จว.น.บ. ได้นำกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการร่วมพิธีเวียนเทียน เขียนโดย IT.QMRTA
พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกแถวกำลังพล พธ.ทบ.ส่วนปฏิบัติในริ้วขบวน พระบรมราชอิสริยยศฯ ณ ลานเอนกประสงค์ พธ.ทบ. เมื่อวันพุธที่ 5 ก.ค.60 เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 26 มิ.ย.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อ 23 มิ.ย.60 จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรพับร่ม ซ่อมบำรุง และส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 22 ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.60 เวลา 0900 - 1200 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พลทหารกองประจำการ ของ พธ.ทบ. และประชาชนชุมชนโดยรอบ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย IT.QMRTA
พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ได้อนุมัติให้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยได้เชิญวิทยากรจาก ปปส. มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติด ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ทหารกองประจำการผลัดที่ 1/60 และพนักงานราชการที่เข้าใหม่ จำนวน 402 นาย เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 17 มิ.ย.60 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบางปู จว.สมุทรปราการ พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ร่วมเป็นประธานกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 13 ตามโครงการ โตโยต้า เดินหน้าสร้างเมืองสีเขียว เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 16 มิ.ย.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 16 มิ.ย.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. พร้อมคณะ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพนักงานราชการและทหารกองหนุนประจำปี 2560 ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. จำนวน 118 นาย เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 15 มิ.ย.60 พ.อ.เทอดชัย นิยม รอง เสธ.พธ.ทบ. เป็นประธานต้อนรับคณะอาจารย์ พร้อมนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงรุ่นที่ 57 และหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์ รุ่นที่ 10 เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #