ชื่อ ผู้เขียน
เมื่อวันที่ 15 ก.ค.59 เวลา 1500 พ.อ.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง เสธ.พธ.ทบ. เป็นประธานในการนำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พธ.ทบ. ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดแคนอก จว.นนทบุรี เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.59 พ.อ.หญิง จุฑามาศ โชคระดา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับทางครอบครัว ณ อ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา เขียนโดย IT.QMRTA
เมื่อวันที่ 11 ก.ค.59 พล.ต.พิษณุ บุญรักษา รอง จก.พธ.ทบ. เป็นประธานให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมิน และให้คำแนะนำจากสหประชาชาติ (Assessment and Advisory : AAV) ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #