ชื่อ ผู้เขียน
วันที่ 8 ต.ค.60 เวลา 0900 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. และ คุณ นภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน.นขต.พธ.ทบ. สมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ และ กำลังพลของ พธ.ทบ. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีของ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 4 ต.ค.60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ พธ.ทบ. เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 3 ต.ค.60 เวลา 0900 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. พร้อมด้วยคณะนายทหาร ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในส่วน พธ.ทบ. ร่วมบริจากดวงตาและอวัยวะศูนย์ดวงตา ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 28 ก.ย.60 เวลา 0800 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. นำคณะนายทหาร ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในส่วน พธ.ทบ. ร่วมเคารพธงและร้องเพลงชาติ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 20 ก.ย. 60 เวลา 1000 พลเอก สิริศักดิ์ วรเจริญ ประธานที่ปรึกษากองทัพบก รับการเทิดเกียรติในพิธีสวนสนามอำลาชีวิตราชการของทหารเหล่าพลาธิการ ประจำปี 2560 เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 13 ก.ย. 60 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. พร้อมด้วย คุณนภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ เขียนโดย IT.QMRTA
กรมพลาธิการทหารบก จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 23 ส.ค.60 พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผช.ผบ.ทบ. (2) และคณะ ได้เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ "ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ" เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 18 ส.ค.60 เวลา 0615 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. พร้อมด้วย คุณ นภัสชล บุญรักษา ร่วมงานวันสถาปนา สพ.ทบ. ครบรอบปีที่ 115 เขียนโดย IT.QMRTA
วันที่ 16 ส.ค.60 เวลา 1000 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการ ศาลทหารกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญานตน เขียนโดย IT.QMRTA
แสดง #