หมวด: หน้าหลัก เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2561 เขียนโดย IT.QMRTA

โครงการประกวดวีดิทัศน์ ครั้งที่ 2

ในหัวข้อ “ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ”

 


 

  ใบสมัครประกวดวีดิทัศน์

  รายละเอียดโครงการประกวดวิดิทัศน์ ครั้งที่ 2

  การเผยแพร่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์

  ตัวอย่างวิดิทัศน์ที่ถูกต้องในการนำเสนอ

 

 

ตัวอย่างวิดิทัศน์ที่ถูกต้อง " Giving King - หมอตามรอยในหลวง "


ฮิต: 1842