หมวด: หน้าหลัก เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

ประกาศผลการประกวดวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

กรมพลาธิการทหารบก ครบรอบ 125 ปี

 

 

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

กองจัดหา

ร.ต.ถวัลย์ ภูครองทุ่ง

ร.ต.หญิง ขนิษฐา กมลจรัส

 

 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ

จ.ส.อ.สรายุทธ  อาจหาญ

 

 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 กองบริการและสนับสนุนทั่วไป

ส.ท.ประมวลศักดิ์  บัวผา

ฮิต: 743