หมวด: หน้าหลัก เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

ขอเชิญชวนส่งวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์


กรมพลาธิการทหารบก ครบรอบ ๑๒๕ ปี


๑ เมษายน ๒๕๖๐ ประกวดชิงรางวัล

 

 

 

รายละเอียดการประกวดจัดทำวีดิทัศน์    

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร    

 

ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชพลาธิการ    

ฮิต: 1020