หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562
เขียนโดย IT.QMRTA

 

 

 

                 ปีงบประมาณ 2561 - 2564

                 ปีงบประมาณ 2563

 

                 แผนจัดหาประจำปีงบประมาณ 2562

               แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 

                  เปิดเผยข้อมูลราคากลาง

              ร่างประกาศประกวดราคา (E-Bidding) 

              ประกาศสอบราคา

              ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

              ประกาศประกวดราคา (E-Bidding)

 

                 ปีงบประมาณ 2563

 

                ปีงบประมาณ 2562

               

หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 27 กันยายน 2562
เขียนโดย IT.QMRTA

แจ้งกำหนดการและสถานที่ทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้าน โครงการบ้านธนารักษ์ฯ

 

        ขอเรียนเชิญผู้ที่ได้สิทธิ์จองซื้อเพื่อทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านธนารักษ์ฯ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 27 - 29 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 ณ แผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา และนำเงินมาชำระในวันทำสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เอกสารประกอบการทำสัญญา

1. เอกสารผู้ว่าจ้างก่อสร้าง

   - สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน                                                                จำนวน  ๕  ฉบับ

   - สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                          จำนวน  ๕  ฉบับ

   - สำเนาทะเบียนสมรส                                                                                        จำนวน  ๕  ฉบับ

   - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)                                                                      จำนวน  ๕  ฉบับ

   - หนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน (กรณีผู้ยื่นกู้ อทบ.)   จำนวน  ๕  ฉบับ

   - สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีผู้ยื่นกู้ อทบ.)                                         จำนวน  ๕  ฉบับ

2. เอกสารคู่สมรส

   - สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน                                                    จำนวน  ๕  ฉบับ

   - สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                              จำนวน  ๕  ฉบับ

   - สำเนาทะเบียนสมรส                                                                            จำนวน  ๕  ฉบับ

   - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)                                                         จำนวน  ๕  ฉบับ

 

ค่าใช้จ่ายในวันทำสัญญา

  1. TYPE 1                   ชำระ   31,000.- บาท
  2. TYPE 2                   ชำระ   41,000.- บาท
  3. TYPE 3A                 ชำระ   51,000.- บาท
  4. TYPE 3B                 ชำระ   51,000.- บาท
  5. TYPE 4                   ชำระ   61,000.- บาท
  6. TYPE 5                   ชำระ   71,000.- บาท

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานโครงการ โทรศัพท์ 095-249-5631

หรือ พันเอก อนันต์ รักษาวงศ์ โทรศัพท์ 099-145-9935

หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย IT.QMRTA

กำหนดการตรวจกิจการส่งกำลัง สป.3 ปีงบประมาณ 2562

 

ภาพการตรวจกิจการส่งกำลัง สป.3 ปีงบประมาณ 2562

 

  กำหนดการตรวจกิจการส่งกำลัง สป.3 ปีงบประมาณ 2562

  แบบบันทึกรายงานผลการตรวจกิจการ สป.3 สาย พธ. (หน่วยใช้)

  แบบบันทึกรายงานผลการตรวจกิจการ สป.3 สาย พธ. (หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง)

หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 20 มีนาคม 2562
เขียนโดย IT.QMRTA

สัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2562 วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แนวทางการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สายพลาธิการ

 

แผนที่เดินทาง

 

 

ข้อมูลการสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ

กำหนดการสัมมนา ประจำปี 2562

รายชื่อกำลังพลเข้าร่วมสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2562

จัดกลุ่มสัมมนา

หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 26 ตุลาคม 2561
เขียนโดย IT.QMRTA

เนื่องด้วยมีผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดหา และจำหน่ายเนื้อกระป๋องซึ่งผลิตโดยกรมพลาธิการทหารบก

 

          ตามที่มีผู้ลงโฆษณาในเพจเฟสบุ๊คชื่อ “เนื้อกระป๋องกระเทียมพริกไทย&คอร์นบีฟ จัดส่งทั่วประเทศ&ทั่วโลก” โดยอ้างว่าสามารถจัดหาและจำหน่ายเนื้อกระป๋องซึ่งผลิตโดยกรมพลาธิการทหารบกได้และให้ผู้ที่สนใจสั่งซื้อโอนเงินล่วงหน้า เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด กรมพลาธิการทหารบกขอเรียนชี้แจงว่าเนื้อกระป๋องที่ผลิตโดยกรมพลาธิการทหารบกนั้น โดยปกติจะใช้สนับสนุนให้กับหน่วยงานของกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจเท่านั้น มิได้มีการผลิตเพื่อนำออกจำหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด