หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2559
เขียนโดย IT.QMRTA

ภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมันประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังในพื้นที่ ทภ.4 วันที่ 14 - 18 มี.ค.59

 

หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559
เขียนโดย IT.QMRTA

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2557

และกำหนดการสัมมนานายทหารเหล่า พธ. ประจำปี 2559

 

กำหนดการสัมมนานายทหารเหล่า พธ. ประจำปี 2559 เรื่อง แนวทางการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ระหว่างวันที่ 11 - 13 พ.ค.59  ณ  โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา

 

แผนที่ทางไป โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่าย สป. 2557

หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 14 กรกฎาคม 2559
เขียนโดย IT.QMRTA

 รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการกำหนดข้อมูลอายุการใช้งาน

และอัตราค่าเสื่อมราคา ของ พธ.ทบ.

 

1. ร.ท.หญิงธนัญญา อภิรมยานนท์     ตำแหน่ง ประจำแผนก กวก.พธ.ทบ.     โทร ทบ. 68252

เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกำหนดข้อมูลอายุการใช้งาน

 

2. ร.ต.สมชาย แก้วมุข     ตำแหน่ง นชง.พธ.ทบ.     โทร ทบ. 68218

เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกำหนดอัตราค่าเสื่อมราคา

หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2559
เขียนโดย IT.QMRTA

โครงร่างหลักนิยมทางทหารของ พธ.ทบ. ประจำปี 2560

เรื่อง การเลี้ยงดูของหน่วยประกอบเลี้ยงในสนาม

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร...

เอกสารนี้บีบอัดไฟล์ด้วยโปรแกรม WinRAR (.rar) จึงจำเป็นต้องใช้โปรแกรม WinRAR ในการคลายไฟล์


==================================
ดาวน์โหลดโปรแกรม WinRAR คลิ๊ก !!
วิธีการคลายไฟล์ .rar คลิ๊ก !!

หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560
เขียนโดย IT.QMRTA

สัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 - 19 พ.ค.60

เรื่อง การควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุสายพลาธิการ

 

แผนที่เดินทาง

 

 

ข้อมูลการสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ

  กำหนดการสัมมนา ประจำปี 2560

  รายชื่อกำลังพลเข้าร่วมสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2560

  จัดกลุ่มสัมมนา

  ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ พ.ศ.2557

  การควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ สายพลาธิการ พ.ศ.2557