หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 26 ตุลาคม 2561
เขียนโดย IT.QMRTA

เนื่องด้วยมีผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดหา และจำหน่ายเนื้อกระป๋องซึ่งผลิตโดยกรมพลาธิการทหารบก

 

     เนื่องด้วยมีผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดหา และจำหน่ายเนื้อกระป๋องซึ่งผลิตโดยกรมพลาธิการทหารบกได้ โดยใช้เพจเฟสบุ๊คว่า “เนื้อกระป๋องกระเทียมพริกไทย กรมพลาธิการทหารบก จัดส่งทั่วประเทศ&ทั่วโลก” โดยทำการโฆษณาและรับสั่งซื้อจากผู้ที่สนใจ โดยให้โอนเงินล่วงหน้าเข้าบัญชีของผู้แอบอ้าง ซึ่งมีผู้หลงเชื่อและโอนเงินให้แต่ไม่ได้รับสินค้าหลายราย กรมพลาธิการทหารบกขอเรียนชี้แจงว่าเนื้อกระป๋องที่ผลิตโดยกรมพลาการทหารบกนั้น ใช้สนับสนุนภารกิจของกองทัพบกเท่านั้น ไม่ได้มีนโยบายที่จะผลิตเพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้นตามที่มีการแอบอ้างแต่อย่างใด

 

 

 

หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย IT.QMRTA

กำหนดการตรวจกิจการส่งกำลัง สป.3 ปีงบประมาณ 2562

 

ภาพการตรวจกิจการส่งกำลัง สป.3 ปีงบประมาณ 2562

 

  กำหนดการตรวจกิจการส่งกำลัง สป.3 ปีงบประมาณ 2562

  แบบบันทึกรายงานผลการตรวจกิจการ สป.3 สาย พธ. (หน่วยใช้)

  แบบบันทึกรายงานผลการตรวจกิจการ สป.3 สาย พธ. (หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง)

หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2561
เขียนโดย IT.QMRTA

โครงการประกวดวีดิทัศน์ ครั้งที่ 2

ในหัวข้อ “ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ”

 


 

  ใบสมัครประกวดวีดิทัศน์

  รายละเอียดโครงการประกวดวิดิทัศน์ ครั้งที่ 2

  การเผยแพร่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์

  ตัวอย่างวิดิทัศน์ที่ถูกต้องในการนำเสนอ

 

 

ตัวอย่างวิดิทัศน์ที่ถูกต้อง " Giving King - หมอตามรอยในหลวง "


หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 20 มีนาคม 2562
เขียนโดย IT.QMRTA

สัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2562 วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แนวทางการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สายพลาธิการ

 

แผนที่เดินทาง

 

 

ข้อมูลการสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ

กำหนดการสัมมนา ประจำปี 2562

รายชื่อกำลังพลเข้าร่วมสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2562

จัดกลุ่มสัมมนา

หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2559
เขียนโดย IT.QMRTA

ภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมันประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังในพื้นที่ ทภ.4 วันที่ 14 - 18 มี.ค.59