หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 26 ตุลาคม 2561
เขียนโดย IT.QMRTA

หัวเรื่อง การแจ้งเตือน E-mail ปลอม หรือ จดหมายปลอม ข่มขู่ให้จ่ายเงิน ด้วย BitCoin

 

     เมื่อวันที่ 16 ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (Thaicert) ได้ตรวจพบ E-mail ที่มีการปลอมแปลง โดยในเนื้อหาของข้อความบางส่วนนั้น ได้มีการกล่าวว่า “E-mail  ของท่านได้ถูก HACK เรียบร้อยแล้ว โดยการติด Virus หรือ Trojan) ที่ถูกสร้างโดยผู้ประสงค์ร้าย และได้อ้างว่าเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน (เหยื่อ ) เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ , E-mail , บัญชีผู้ใช้งานบนสื่อสังคมออนไลน์ , ไฟล์รูป และ VDO และยังสามารถถ่ายรูปผ่านกล้อง webcam ของเครื่องในอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเหยื่อ โดยผู้ประสงค์ร้ายขู่ว่าจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังบัญชีผู้ติดต่อของเหยื่อทั้งหมด โดยทั้งนี้ผู้ประสงค์ร้ายจะแจ้งว่าหากไม่จ่ายเงินจำนวน $500  ไปยัง  Bitcoin wallet ภายใน 48 ชั่วโมง จะดำเนินการดังกล่าว อีกทั้งได้กล่าวอีกว่า ทันทีที่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวจะรับประกันได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกไป ทั้งนี้ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (Thaicert) ได้ตรวจสอบพบว่าเป็นลักษณะของการปลอมแปลง E-mail  จึงขอให้ท่านตรวจสอบและแจ้งเตือนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการหลงเชื่อและ ดำเนินการจ่ายเงินตามที่ข่มขู่

 

ภาพ E-mail ปลอม หรือ จดหมายปลอม ข่มขู่ให้จ่ายเงิน ด้วย BitCoin

 

การส่งอีเมลหลอกลวงเพื่อข่มขู่ให้จ่ายเงินนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ อีกทั้งการปลอมชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งอีเมลนั้นก็ไม่ได้ใช้เทคนิคที่ซับซ้อน ผู้ดูแลระบบควรตรวจสอบว่าระบบคัดกรองอีเมลนั้นยังสามารถทำงานได้เพื่อลดความเสี่ยง ในส่วนของผู้ใช้ อาจต้องใช้ความตระหนักและพิจารณาก่อนเชื่อข้อความที่มีลักษณะข่มขู่ให้จ่ายเงิน

 

ที่มา :  https://www.thaicert.or.th

 

หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย IT.QMRTA

กำหนดการตรวจกิจการส่งกำลัง สป.3 ปีงบประมาณ 2562

 

ภาพการตรวจกิจการส่งกำลัง สป.3 ปีงบประมาณ 2562

 

  กำหนดการตรวจกิจการส่งกำลัง สป.3 ปีงบประมาณ 2562

  แบบบันทึกรายงานผลการตรวจกิจการ สป.3 สาย พธ. (หน่วยใช้)

  แบบบันทึกรายงานผลการตรวจกิจการ สป.3 สาย พธ. (หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง)

หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2559
เขียนโดย IT.QMRTA

ภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมันประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังในพื้นที่ ทภ.4 วันที่ 14 - 18 มี.ค.59

 

หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2561
เขียนโดย IT.QMRTA

โครงการประกวดวีดิทัศน์ ครั้งที่ 2

ในหัวข้อ “ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ”

 


 

  ใบสมัครประกวดวีดิทัศน์

  รายละเอียดโครงการประกวดวิดิทัศน์ ครั้งที่ 2

  การเผยแพร่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์

  ตัวอย่างวิดิทัศน์ที่ถูกต้องในการนำเสนอ

 

 

ตัวอย่างวิดิทัศน์ที่ถูกต้อง " Giving King - หมอตามรอยในหลวง "


หมวด: หน้าหลัก
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559
เขียนโดย IT.QMRTA

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2557

และกำหนดการสัมมนานายทหารเหล่า พธ. ประจำปี 2559

 

กำหนดการสัมมนานายทหารเหล่า พธ. ประจำปี 2559 เรื่อง แนวทางการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ระหว่างวันที่ 11 - 13 พ.ค.59  ณ  โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา

 

แผนที่ทางไป โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่าย สป. 2557