หมวด: หน้าหลัก เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 20 มีนาคม 2562 เขียนโดย IT.QMRTA

สัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2562 วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แนวทางการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สายพลาธิการ

 

แผนที่เดินทาง

 

 

ข้อมูลการสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ

กำหนดการสัมมนา ประจำปี 2562

รายชื่อกำลังพลเข้าร่วมสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2562

จัดกลุ่มสัมมนา

ฮิต: 614