หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561 เขียนโดย IT.QMRTA

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 61 เวลา 0730 พล.ต.เทอดชัย นิยม เสธ.พธ.ทบ. เป็นผู้แทน จก.พธ.ทบ. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัด นนทบุรี โดยมี นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

ฮิต: 1038