หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561 เขียนโดย IT.QMRTA

เมื่อ 30 พ.ค. 61 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาเป็นประธานและร่วมกิจกรรมในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แก่แผ่นดิน ณ สถานตากอากาศบางปู ซึ่งมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นเจ้าของโครงการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และ พ.อ.วิบูลย์ วิชระพล รอง เสธ.พธ.ทบ. ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและกำลังพลของ กพผ.พธ.ทบ. ร่วมกิจกรรมรวมประมาณ 250 คน สำหรับกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การปลูกป่าชายเลนและปลูกต้นรวงผึ้ง และได้เดินทางกลับในเวลา 1700

 

ฮิต: 912