หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 15 ตุลาคม 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค.60 เวลา 0900 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. และ คุณ นภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน.นขต.พธ.ทบ. สมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ และ กำลังพลของ พธ.ทบ. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีของ พธ.ทบ. ประจำปี 2560 ณ วัดตำหนักใต้ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อบูรณปฎิสังขรณ์กุฎิ หรืออาคารปริยัติเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม โดยการทอดกฐินสามัคคีของ พธ.ทบ. ในครั้งนี้มียอดเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทั้งสิ้น จำนวน 890,999 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) นอกจากนี้ พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ยังได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ ทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน วัดตำหนักใต้ มูลค่า 40,000 บาท

 

ฮิต: 933