หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 04 ตุลาคม 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

วันที่ 28 ก.ย.60 เวลา 0800 พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. นำคณะนายทหาร ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในส่วน พธ.ทบ. ร่วมเคารพธงและร้องเพลงชาติ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ โดยร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ใน รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ความเป็นสิริมงคล การประกาศให้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)  จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วิวัฒนาการของธงชาติไทย ในอดีตไทยเคยใช้ธงชาติหลายรูปแบบ แต่หลักฐานเริ่มตั้งแต่ก่อนปี 2325 ไทยเคยใช้ธงพื้นแดงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อการค้าตั้งแต่สมัยอยุธยา จากนั้นวิวัฒนาการของธงชาติไทย เริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปี 2394 เริ่มใช้ช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นสัญลักษณ์ ปี 2460  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 โดยเรียกว่า "ธงไตรรงค์" ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 

ฮิต: 709