หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 20 กันยายน 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

วันที่ 20 ก.ย. 60 เวลา 1000 พลเอก สิริศักดิ์ วรเจริญ ประธานที่ปรึกษากองทัพบก รับการเทิดเกียรติในพิธีสวนสนามอำลาชีวิตราชการของทหารเหล่าพลาธิการ ประจำปี 2560 โดยมี พลโท พิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พร้อมด้วยคณะ จัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และลูกจ้างประจำ จำนวน 122 นาย

 

ฮิต: 529