หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 20 กันยายน 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

วันที่ 13 ก.ย. 60 ณ สโมสรนายทหารกรมพลาธิการทหารบก พล.ท.พิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พร้อมด้วย คุณนภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมพลาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเป็นบุตรของกำลังพลสังกัดกรมพลาธิการทหารบก โดยกองทัพบกได้ดำเนินการจัดโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการีทุพลภาพของกำลังพล เพื่อเป็นการช่วยเหลือการดำรงชีพ จำนวน 17 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 17 ทุน และทุพการีทุพพลภาพ จำนวน 12 ทุน รวมเป็นเงิน 36,000 บาท พร้อมกันนี้สมาคมแม่บ้านยังมีการมอบเงินทุนยังชีพให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพ จำนวน 20 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท โดยเจ้ากรมพลาธิการทหารบกยังให้โอวาทและทักทายผู้ได้รับทุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกำลังพลและครอบครัวที่มีบุตรมีความต้องการพิเศษพร้อมนำไปเป็นแนวทางทางดำเนินชีวิตต่อไป

 

ฮิต: 734