หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 10 กันยายน 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

กรมพลาธิการทหารบก จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 6 กันยายน เวลา 0900 ณ สมาคมนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก คุณ นภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมพลาธิการทหารบก และ คณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ฮิต: 420