หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

วันที่ 23 ส.ค.60 พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผช.ผบ.ทบ. (2) และคณะ ได้เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ "ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ" พร้อมด้วยกำลังพลกองทัพบก ณ สถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (สถานตากอากาศบางปู จว.สมุทรปราการ) โดยมี พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ให้การต้อนรับ (ภาพถ่ายโดย ร.ท.หญิง ศิริลักษณ์ เลิศศิริ
และ ส.อ.นรินทร์ พลธรรม สลก.ทบ.)

 

ฮิต: 321