หมวด: หน้าหลัก เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

 ผลงานผู้ชนะการประกวดวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

กรมพลาธิการทหารบก ครบรอบ 125 ปี

 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กองจัดหา


 ภารกิจกรมพลาธิการทหารบก 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์ กรมพลาธิการทหารบก


 ภารกิจกองการผลิตสิ่งอุปกรณ์ กรมพลาธิการทหารบก

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กองบริการและสนับสนุนทั่วไป


 ภารกิจการฝึกทหารใหม่

ฮิต: 533