หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

เมื่อ 17 ส.ค.60 เวลา 1000 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. เป็นผู้แทน จก.พธ.ทบ. เข้าร่วมพิธีมอบเงินราวัลให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด ทบ. ที่สอบเข้าศึกษาใน รร.ตท. ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 221 บก.ทบ. โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี ในส่วนของ พธ.ทบ. มีบุตรของกำลังพลในสังกัดที่ได้รับเงินราวัลจำนวน 1 นาย คือ นตท.สิรวิชญ์ ชัยราช บุตรของ พ.ท.สุทัศน์ ชัยราช สังกัด กยบ.พธ.ทบ.

 

ฮิต: 254