หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

วันที่ 9 ส.ค.60  พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. เป็นประธาน นำคณะนายทหาร คณะสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พธ.ทบ. ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในส่วน พธ.ทบ. ปลูกป่า ปล่อยปู คืนสู่ธรรมชาติ ในโครงการกองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ กพผ.พธ.ทบ. สถานตากอากาศบางปู

 

ฮิต: 286