หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 30 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

เมื่อ 23 มิ.ย.60 จก.พธ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรพับร่ม ซ่อมบำรุง และส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 22 ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ.

 

ฮิต: 673