หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

วันที่ 17 มิ.ย.60 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบางปู จว.สมุทรปราการ พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ร่วมเป็นประธานกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 13 ตามโครงการ โตโยต้า เดินหน้าสร้างเมืองสีเขียว รวมพลังเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 55,000 คน ปลูกป่าชายเลน 55,000 ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งกำเนิด และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนให้เจริญเติบโต ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติต่อไป

 

ฮิต: 747