หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

วันที่ 16 มิ.ย.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. พร้อมคณะ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพนักงานราชการและทหารกองหนุนประจำปี 2560 ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. จำนวน 118 นาย สำหรับการฝึกอบรมความรู้พนักงานราชการและทหารกองหนุน ใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 10 วันประกอบด้วย ภาคทฤษฎี อบรมในเรื่อง ภารกิจการจัดกรมพลาธิการทหารบก กฎระเบียบข้อบังคับ แบบธรรมเนียมทหาร และ ภาคปฏิบัติ ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ในท่าต่างๆ และการฝึกแถวชิด โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกนาย มีความตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีอยู่ในระเบียบวินัย และยังสามารถปฏิบัติได้ยังถูกต้อง ซึ่งจะได้นำไปปฏิบัติตนตามแนวทางการรับราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ฮิต: 699