หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

วันที่ 15 มิ.ย.60 พ.อ.เทอดชัย นิยม รอง เสธ.พธ.ทบ. เป็นประธานต้อนรับคณะอาจารย์ พร้อมนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงรุ่นที่ 57 และหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์ รุ่นที่ 10 จำนวน 106 นาย ณ ห้องประชุม พธ.ทบ. ชั้น 4 พร้อมกันนี้เหล่าคณะนักเรียนทั้งหมดได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจการจัดการของ พธ.ทบ. พร้อมซักถามปัญหาข้อข้องใจแนวทางแก้ปัญหาและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของคลังสิ่งอุปกรณ์ กยบ.พธ.ทบ. และคลังน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมกันนี้ รอง เสธ.พธ.ทบ. ยังให้โอวาสเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดูงานของนักเรียนหลักสูตรนายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงและหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์ด้วย

 

ฮิต: 783