หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

พธ.ทบ. ได้นำเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ นำมาจัดแสดงให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบผลการดำเนินการดังกล่าว ในการประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ 5/2560 (วาระปกติ) ในวันอังคารที่ 6 มิ.ย.60 เวลา 1330 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 241 บก.ทบ. ในการนี้ พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. และคณะผู้จัดแสดงผลงาน ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. และคณะในโอกาสเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานดังกล่าวด้วย

 

ฮิต: 806