หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

เมื่อ 5 มิ.ย.60 พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง รอง จก.พธ.ทบ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานราชการและทหารกองหนุนใหม่ ณ สโมสรนายทหาร พธ.ทบ. วัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลที่บรรจุใหม่ได้รับความรู้ในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ แบบธรรมเนียมทหาร และสิทธิต่างๆ ที่ควรทราบ ตลอดจนฝึกบุคคลท่ามือเปล่า โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลาฝึกอบรม 10 วันทำการ มีผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 109 นาย

 

ฮิต: 745