หมวด: หน้าหลัก เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

สัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 - 19 พ.ค.60

เรื่อง การควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุสายพลาธิการ

 

แผนที่เดินทาง

 

 

ข้อมูลการสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ

  กำหนดการสัมมนา ประจำปี 2560

  รายชื่อกำลังพลเข้าร่วมสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2560

  จัดกลุ่มสัมมนา

  ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ พ.ศ.2557

  การควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ สายพลาธิการ พ.ศ.2557

ฮิต: 1119