หมวด: หน้าหลัก เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย IT.QMRTA

สัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2562 วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แนวทางการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สายพลาธิการ

 

แผนที่เดินทาง

 

 

 

ข้อมูลการสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ

  กำหนดการสัมมนา ประจำปี 2562

  รายชื่อกำลังพลเข้าร่วมสัมมนานายทหารเหล่าทหารพลาธิการ ประจำปี 2562

  จัดกลุ่มสัมมนา

ฮิต: 1239