หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 26 ตุลาคม 2559 เขียนโดย IT.QMRTA

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.59 พล.ต.กิตติชัย วงศ์หาญ เสธ.พธ.ทบ. เป็นผู้แทน จก.พธ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการให้บริการของรถครัวสนามเคลื่อนที่ ของ ทบ. บริเวณจุดบริการอาหารของกองทัพบก ณ ท้องสนามหลวง ในโอกาสนี้ได้ให้กำลังใจกับกำลังพล และประชาชนจิตอาสา ที่มาร่วมประกอบอาหาร ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้ารับบริการอาหารเป็นจำนวนมาก

 

]

ฮิต: 310