หมวด: ภาพกิจกรรม เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 17 ตุลาคม 2559 เขียนโดย IT.QMRTA

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.59 กองทัพบก ได้มอบหมายให้ กรมพลาธิการทหารบก จัดรถครัวสนามเพื่อตั้งจุดบริการอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ได้สั่งการให้ กก.พธ.ทบ. จัดรถครัวสนามจำนวน 3 คัน และเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงและกำลังพล กบร.สนท.พธ.ทบ. ให้การสนับสนุนภารกิจของ พธ.ทบ. ร่วมบริการประชาชน ตั้งแต่วันจันทร์ 17 ต.ค.59 เวลา 1100 ณ ท้องสนามหลวง เป็นต้นไปจนกว่าจะจบภารกิจ ทั้งนี้ จก.พธ.ทบ. และคณะผู้บริหาร พธ.ทบ. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

ฮิต: 386