หมวด: หน้าหลัก เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2559 เขียนโดย IT.QMRTA

ภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมันประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังในพื้นที่ ทภ.4 วันที่ 14 - 18 มี.ค.59

 

ฮิต: 2604